sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija

trīsstūris     BL sertifikāciju uzsākušie 2019. gadā

Bioloģiskās lauksaimniecības operatori, kuri 2019. gadā iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, par ko tiem izsniegta atbilstoša izziņa.
IZZIŅA NEDOD TIESĪBAS REALIZĒT PRODUKCIJU AR ATSAUCI UZ BIOLOĢISKO LAUKSAIMNIECĪBU!

BL kontroles sistēmā 2019. gadā iekļautie operatori

Fails ievietots: 2020-05-20 11:02:41

© 2008 Vides Kvalitāte
Apakšsadaļas saturs pēdējo reizi atjaunināts: 2020.05.20