sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Jautājumi un atbildes

  Jautājums: (ievietots: 2008-07-27 21:27:56)
Par kafijas un cukurbiešu graizījumu ķīmisko sastāvu, iespējamo pielietošanu mēslošanā? (Maza saimniecība , LIZ 8,2 ha, 5 liellopi; saimnieko pensionārs, dzīvo cukurfabrikas tuvumā)?
Atbilde: (ievietota: 2008-07-27 21:33:36)
Kafija un cukurbiešu graizījumi no cukurfabrikas varētu tikt attiecināti uz II Pielikuma A sadaļu, jo tur ir iekļauti augu valsts izcelsmes produkti. Bet arī šeit ir jāatceras, ka regula nosaka, ka II pielikumā iekļautos mēslošanas līdzekļus drīkst lietot tikai tad, ja nav iespējas nodrošināt augsnes auglības saglabāšana ar a) pākšaugu, zaļmēslojumu vai augu audzēšanu ar dziļām saknēm; b) iestrādājot bioloģiskajā lopkopībā iegūtus kūtsmēslus; c) iestrādājot citas organiskas vielas no bioloģiskām saimniecībām. (Saimniecībā ir 5 liellopi uz 8,2 ha)!. Tā kā Latvijā cukurfabrikās tiek pārstrādātas cukurbietes no konvencionālām saimniecībām, kurās netiek ražošana saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi, tos lietot nedrīkst.

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta

Kvalitātes nodaļas vecākā referente Līga Drozdovska

tel. 7027875


  Jautājums: (ievietots: 2008-07-27 21:27:25)
Vai drīkst lietot mēslojumam „jūras zāļu mēslus”?
Atbilde: (ievietota: 2008-07-27 21:33:42)

Jūras aļģes un jūras aļģu produkti ir regulas 2092/91 II. Pielikuma A sadaļā Mēslošanas un augsnes ielabotāji. Tur arī norādīts, ka lai lietotu, ir nepieciešama kontroles institūcijas atļauja.

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta

Kvalitātes nodaļas vecākā referente Līga Drozdovska

tel. 7027875


  Jautājums: (ievietots: 2008-07-27 21:25:34)
Kā iznīcināt mārrutkus lauksaimniecībā izmantojamās zemēs? (lauka platība 15 ha, agrāk bijuši mazdārziņi, tad zālājs, pēdējā gadā iesēti graudaugi; BLS 2.gada saimniecība; mārrutki zaļo joprojām)
Atbilde: (ievietota: 2008-07-27 21:33:47)

Ar mārrutkiem ir problēmas arī konvencionālajā lauksaimniecībā, nemaz nerunājot par iespējām bioloģiskajā lauksaimniecībā, kur nedrīkst lietot herbicīdus.


ZM Veterinārā un pārtikas departamenta

Kvalitātes nodaļas vecākā referente Līga Drozdovska

tel. 7027875Neatradi atbildi? Uzdod jautājumu!


© 2008 Vides Kvalitāte