sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Kontakti

Kontakti ar biroju


Tālruņi: 67709090, 67709001
Fakss: 67709090
Mobilais tālrunis: 26335690, WhatsApp
Epasts: info@videskvalitate.lv


 Vārds, Uzvārds

 Amats

Kontakti

 Baiba Kalniņa

 Galvenā administratore

 T/F +371 67709090;
+371 29177530
baiba.kalnina@videskvalitate.lv

 Juris Grīnfelds

 Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas Programmas vadītājs

 +371 67709001;
 +371 26599287
Juris.grinfelds@videskvalitate.lv

 Laila Pluce

 Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas Programmas vadītāja

 T/F +371 67709090
 
+371 26615900;
+371 67709001;
laila.pluce@videskvalitate.lv

 Mudrīte Daugaviete

 Mežsaimniecības sertifikācijas programmas vadītāja

 +371 67976721;
 +371 29154265
mudrite.daugaviete@videskvalitate.lv

 Gunta Apsīte

 Kvalitātes vadītāja

+371 29429726;
 +371 67709001
Gunta.apsite@videskvalitate.lv

 Uģis Albertiņš

 Datorsistēmas administrators, iekšējais auditors

+371 67709001
+371 26320153
 Ugis.albertins[at]videskvalitate.lv

Marita Ceizare

 lietvede

T/F +371 67709090;
 +371 26479321
Marita.ceizare@videskvalitate.lv

 Ilmārs Kapzems

inspektors, eksperts

+371 26516910;
 +371 67709001
ilmars.kapzems@videskvalitate.lv

 Ilze Pakalne

inspektore, eksperte

+371 67709001;
 +371 29294766
 Ilze.pakalne@videskvalitate.lv

Andis Kozlovs

Inspektors, eksperts

TF +371 67709090;
+371 26588615
andis.kozlovs@videskvalitate.lv

Anita Ose

Inspektore,eksperte

 +371 29285233
anita.ose@videskvalitate.lv

 Arvīds Trups

datu operators, inspektors

 TF +371 67709090;
+371 29394565
arvids.trups@videskvalitate.lv

Rūta Albertiņa

Datu operatore

+371 67709090
parstrade@videskvalitate.lv, ruta.albertina@videskvalitate.lv

Sabīne Albertiņa

Datu operatore

+371 67709090
Sabine.albertina@videskvalitate.lv

 Anita Tillere

Inspektore

+371 29833323;
+371 63823134
 anita.tillere@inbox.lv

 Līvija Sproģe

Inspektore

+371 26383715;
+371 63497271
 balva-55@inbox.lv Ārija Rudlapa

Inspektore

+371 26458646
 Arijarudlapa@inbox.lv

 Inta Serģe

Inspektore

 +371 29121874;
+371 64472666
Sergite@inbox.lv

 Venta Vanaga

Inspektore

+371 29483407;
 
vventai@inbox.lv

Baiba Tīdemane

Inspektore

+371 29130313
baibatidemane@inbox.lv

 Jānis Liepiņš

Inspektors

  +371 29265923
zb31@inbox.lv

Elita Aplociņa

Inspektore

+371 29806330
elita.aplocina@llu.lv

 Margarita Krauce

Inspektore

+371 26134492
 Margarita.krauce@liksna.lv

 Edmunds Rubenis

Inspektors

+371 26722659
 edmundsrubenis@inbox.lv

 Jānis Sietiņsons

Inspektors

 +371 26435206
info@biomedus.lv

 Modrīte Zieda-Ziediņa

inspektore

 +371 29441617
vega3@tvnet.lv

Jānis Karālis

Inspektors

 +371 26459786
janisk48@inbox.lv

Anita Briška

Inspektore

+371 26368037
 banitas@inbox.lv

Janīna Kušnere

Inspektore

+371 26180284
janina_k@inbox.lvIndra Anteina

Inspektore

+371 29283668
Indra_anteina@inbox.lv

Ruta Eglīte

Inspektore

+371 26162617
reglit@inbox.lv

Uldis Ezers

Inspektors

29489082
uldis.ezers@apollo.lv

Vilma Keiša

Inspektore

26330870
vilmak@inbox.lv

Nikolajs Kaminskis

Inspektors

+371 26818481
nikolajskaminskis@inbox.lv

 Madis Sīpols

 PEFC auditors

 +371 29254397
info@videskvalitate.lv

 Jānis Rinkulis

 PEFC auditors

+371 26522044
 jrinkulis@inbox.lv


© 2008 Vides Kvalitāte
Sadaļas saturs pēdējo reizi atjaunināts: 2022.06.21